Skip to main content

Получаване на немско гражданство – Einbürgerung in Deutschland

Uncategorized

Как да получите немско граждансто?

Живеете дълго време в Германия и искате да получите немско гражданство? Започнали сте работа в Германия и планирате да се установите там в бъдеще? Подготвили сме Ви полезна информация за това как можете да получите немско гражданство.

Всеки български гражданин, който живее в Германия и изпълнява определени условия (представени по-долу), има право да кандидатства за немско гражданство.

Подаване на заявление за немско гражданство

Първата стъпка за получаване на немско гражданство е попълването на заявление, което трябва да бъде изпратено до Министерството на външните работи – Ausländerbehörde в града или района, в който живеете. Това заявление може да бъде подадено от всеки, който вече е навършил 16 години, а в случай на деца под 16 години, заявлението се подава от родителите.

Изисквания за получаване на немско гражданство

Всеки, който желае да получи немско гражданство, трябва да отговаря на следните изисквания:

– да живее в Германия от поне 8 години;

– ако лицето е завършило успешно курс за интеграция – Integrationskurs или немско училище, периодът на задължителния престой може да бъде намален до 6-7 години.

– има неограничено право на пребиваване – Unbefristet Aufenthaltsrecht

– има стабилни доходи и може да поддържа за своя сметка както себе си, така и членовете на семейството в издръжка, без да прибягва до социална помощ

– не е извършил никакви престъпни деяния и няма присъди в Германия

– владее достатъчно немски език, минималното ниво на приемане е B1

– знае и се съгласява да спазва Конституцията на Федерална република Германия – Grundgesetz

– завършва успешно теста за немско гражданство – Einbürgerungstest

Тестът за гражданство се състои от 33 въпроса с четири варианта на отговор. За да преминете теста, трябва да отговорите правилно на поне 17 въпроса от 33. Продължителността на теста е 60 минути. Тестът включва няколко теми като: история, демокрация, хора и общество.

Съпругът/ата на германски гражданин има право да получи немско гражданство след 4 години от установяването си в Германия, при условие че са били женени от най-малко 2 години. В случай на деца, чийто родител е германски гражданин, те имат право на гражданство след 3 години от установяване в Германия.

Децата, родени в Германия, имат право на немско гражданство, ако поне един от родителите е германски гражданин или към момента на раждането той живее в Германия поне 8 години с неограничено право на пребиваване. Децата ще трябва да решат дали ще получат немско гражданство, когато навършат 21 години.

Необходими документи

В допълнение към заявлението, подадено до Министерството на външните работи за заявлението за получаване на немско гражданство, са необходими следните документи:

  1. паспорт или лична карта
  2. акт за раждане
  3. брачни свидетелства (ако е приложимо)
  4. декларация за отглеждане на непълнолетни деца, ако за тях се изисква гражданство (ако е приложимо)
  5. удостоверения за завършване на курс по немски език или други доказателства, удостоверяващи знанието на немски език
  6. последните 3 фиша за заплата
  7. документ за започване на работа при настоящия работодател
  8. последната данъчна декларация за физически лица (Gewerbe) – ако е приложимо
  9. документ за пенсия (ако е приложимо)
  10. удостоверение за преминаване на теста за получаване на немско гражданство.

Надяваме се информацията в тази статия да Ви е била полезна, ако е така, ще се радваме да я споделите с Вашите приятели.

Искате ли да работите в чужбина?

Silverhand Ви предлага много възможности за работа!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уебсайт: www.silverhand.bg

Свържете се с нас на телефон: +359 877 600 657, +359 876 543 150  или +359 879 002 559

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu