Skip to main content

Финландия – живот и работа

Uncategorized

Като български гражданин, съответно гражданин на страна членка на ЕС, имате право да работите във Финландия. Ето какво трябва да знаете за живота и  работата във Финландия:

България е страна, членка на Европейския съюз, което означава, че всеки българин има право свободно да се движи и работи във Финландия, без да се нуждае от специално разрешително за работа.

При пристигането си в държавата всеки трябва да регистрира правото си на пребиваване, ако планира да остане повече от три месеца. Това може да стане във Финландската имиграционна служба (Migri) или в местния регистър (Maistraatti). Процесът на регистрация изисква специфични документи като валиден международен паспорт или национална лична карта, доказателство за работа (трудов договор) или достатъчно средства и доказателство за здравноосигурително покритие.

Като гражданин на ЕС, работещ във Финландия, имате право на социални осигуровки, включително здравни грижи и социално осигуряване. За да получите достъп до тези предимства, трябва да получите Европейска здравноосигурителна карта (EHIC) или лична Европейска здравноосигурителна карта (PEHIC) от здравноосигурителния орган в България преди Вашето заминаване. Тази карта ще гарантира, че ще получавате необходимите здравни услуги, докато сте във Финландия.

Данъчно облагане:

Финландия има прогресивна данъчна система, което означава, че данъчните ставки се увеличават с по-високи нива на доходите. Като работещ / данъчно пребиваващ, от Вас ще се изисква да плащате данък върху Вашия доход, получен във Финландия и потенциално върху определени видове чуждестранни доходи. Доходите от заетост, самостоятелна заетост, инвестиции и други източници обикновено подлежат на данъчно облагане.

Вашият работодател във Финландия е отговорен за удържането на данъци от Вашата заплата. Те ще удържат подходящата сума данък върху доходите, социалноосигурителни вноски и други приложими данъци директно от Вашата заплата. Данъкът, удържан при източника, се основава на Вашата данъчна карта (verokortti), издадена от Финландската данъчна администрация (Verohallinto)

Финландия предоставя различни облегчения и кредити, които могат да намалят облагаемия Ви доход и потенциално да намалят данъчните Ви задължения. Те могат да включват удръжки за транспортни разходи, разходи за жилище и някои видове разходи, свързани с инвестиции. Можете да кандидатствате за тези облегчения и кредити чрез годишната си данъчна декларация.

Като финландски данъкоплатец обикновено се изисква да подадете годишна данъчна декларация във Финландската данъчна администрация. Данъчната декларация обобщава Вашите доходи, удръжки, облегчения и кредити за данъчната година. Крайният срок за подаване на данъчната декларация обикновено е май на следващата година. От съществено значение е да се спазват изискванията за подаване на данъчни декларации, за да се гарантира точно данъчно облагане и потенциални възстановявания.

Финландия и България имат споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, за да избегнат облагането на едни и същи доходи в двете страни. Споразумението предоставя механизми за премахване или намаляване на двойното данъчно облагане и позволява данъчни кредити/облегчения или освобождаване в една страна за данъци, платени в другата. Това помага да се гарантира, че не плащате данъци два пъти върху един и същ доход.

Запознайте се със специфичните разпоредби на данъчния договор между Финландия и България. Договорът може да предостави допълнителни насоки по различни данъчни въпроси, включително третирането на определени видове доходи, правила за пребиваване и механизми за разрешаване на спорове. Консултацията с данъчен специалист или данъчните власти в двете страни може да помогне да се гарантира спазването на разпоредбите на договора.

Важно е да се отбележи, че данъчните закони и разпоредби могат да бъдат сложни и предоставената тук информация е общ преглед. За да осигурите точна и актуална информация относно Вашата конкретна данъчна ситуация, се препоръчва да се консултирате директно с данъчен консултант или с финландската данъчна администрация (Verohallinto).

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ще ви помогнат да получите сигурна работа бързо!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657, +359 87 900 2559 или +359 876 543 150