Skip to main content

Управление на автомобил с чужди (в т.ч. български) регистрационни номера в Германия

Uncategorized

Все по-често работим на места, различни от постоянното ни местоживеене. Пътуваме с личните си автомобили и минаваме граници на други държави. Какво трябва да се знае относно правилата за управление на автомобил с чужди (в т.ч. български) регистрационни номера в Германия?

Временно и обичайно местоположение

Временно

Съгласно раздел 20 от Наредбата за регистрация на превозни средства (FZV) превозно средство, регистрирано в чужбина (в това число и България), може да се използва само временно в пътното движение на Германия и само ако превозното средство не се намира обичайно в Германия.

Но какво означава това в конкретни термини? Законодателят определя понятието „временно“ като период до една година. Така че например всеки, който отива на почивка в Германия, посещава някого или просто кара с кола през държавата, обикновено не трябва да се страхува, че чуждестранният му регистрационен номер ще му създаде проблеми.

Обичайно

Мястото, от което превозното средство обикновено се пуска в експлоатация / се включва в пътната мрежа, се разбира като обичайно местоположение на това превозно средство. Това не е задължително да е идентично с местоживеенето на собственика. Ако например живеете в чужбина, но сте паркирали превозно средство в Германия, което редовно използвате в Германия, то също трябва да бъде регистрирано в Германия – дори ако го карате само за кратко време.

Ако нямате обичайно местоположение за колата си в Германия и не пребивавате в Германия  повече от една година, имате право да шофирате по немските пътища с вашия чуждестранен (в т.ч. и български) регистрационен номер. Моля, имайте предвид обаче, че трябва да имате сертификат за регистрация при себе си. Ако превозното средство е регистрирано извън държава от ЕС или ЕИП, може да се изисква и международно свидетелство за регистрация.

Превозните средства се допускат до участие в движението по пътищата на страната, само ако са технически изправни.

Трансгранични работници

Като трансграничен / пътуващ работник може да ви се наложи да управлявате служебен автомобил, регистриран само в една от двете страни.

Ако използвате служебна кола, регистрирана в страната, в която работите, можете да я използвате и в страната, в която живеете, без да се налага да я регистрирате там. Проверете различните условия, които важат за използването на служебни коли в ЕС, тъй като правилата може да се различават значително.

Ако използвате собствената си кола, за да пътувате редовно от страната, в която живеете, до тази, в която работите, трябва да я регистрирате и да плащате съответните данъци в страната, в която живеете, а не в страната, в която работите!

Какви автомобили е разрешено да се движат по немските пътища според Европейските стандарти за изгорели газове прочетете в следващата статия от нашия Блог.

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ви помагат да получите сигурна работа бързо!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/