fbpx

Пенсия от чужбина

2023
февруари 20
Пенсия

Как да получите пенсия, докато работите в чужбина?

Работата в Германия или Холандия носи много финансови ползи, но си струва да мислим за бъдещето. И така, как да се подсигурите финансово и как да кандидатствате за пенсия от чужбина, докато работите в друга държава? По-долу ще намерите информация за пенсионните условия в 5 държави, популярни сред българите.

Германия

Наскоро възрастта за пенсиониране беше увеличена до 67 години и едва след навършване на тази възраст можем да разчитаме на изплащане на пари. Ставките се изчисляват индивидуално за всяко лице на база периоди на осигурителни вноски и доходи, придобити през тези периоди. Ако работите в Германия, не забравяйте, че ще получите пенсия, след като сте платили вноски в немското пенсионно осигуряване в продължение на най-малко 5 години. Ако планирате да се възползвате от обезщетението, трябва да подадете молба за пенсия за старост поне 3 месеца предварително. По-подробна информация относно правото и процедурата за отпускане на пенсия от Германия можете на намерите в статията ни на тази тема.

Австрия

В Австрия жените могат да се пенсионират на 60 години, а мъжете – на 65. Основното условие, което трябва да бъде изпълнено, е да сте работили в тази страна минимум 15 години през 30-те години преди пенсионирането. Човек, който е работил по-малко, няма да получава пенсия. Има и „Pension Slip“, което е обезщетение за служител на пълен работен ден, който преминава на непълен работен ден. Такова лице има право на пенсия за старост в размер на 50-80% от обезщетението, което би му се полагало при пълно напускане на работа.

Холандия

Държавната пенсия, т.нар. AOW се отпуска на всички, които са плащали специални осигурителни вноски и са работили до навършване на пенсионна възраст – 67 години. За всяка година внасяне на вноски се очаква „пенсионна“ печалба. Самият размер на пенсията се определя два пъти годишно от правителството. Има и специални допълнения към стойката. AOW не може да се присъжда преди 65-годишна възраст. В случай на кратък период на заетост сумата на AOW може да бъде толкова ниска, че няма да се изплаща всеки месец, а например веднъж на тримесечие.

Норвегия

Норвежката минимална пенсия се изчислява пропорционално на годините, отработени в тази страна. Основата може да се изплаща след 40 години работа. Трябва също така да се помни, че минималната пенсия се дължи и на всеки, който е живял там за по-кратък период, тъй като законът предвижда пенсии за всички лица, живеещи в Норвегия (дори ако никога не са работили). Кандидатите трябва да са навършили 16 години и да са пребивавали в Норвегия поне 3 години. За да получите пенсия, си струва да съберете документи за платени данъци (напр. доказателство за брутни заплати) и годишни декларации с резултатите от данъчните сетълменти и размера на дохода, който е основа за пенсията.
Лицата, които са осигурявани за общ период от три години между 16 годишна възраст и навършването на 66-тия си рожден ден, имат право на гарантирана пенсия. Пенсионер, който е осигуряван за пълни 40 години, има право на пълна гарантирана пенсия. Гарантираната пенсия се намалява пропорционално в случай на по-кратък период.

Исландия

Исландската пенсия е комбинация от парични средства от Пенсионните фондове и Общата осигурителна институция. При първата организация от решаващо значение е размерът на вноските – минималната вноска е 12% от заплатата. За Общата осигурителна институция най-важният фактор е броят години, прекарани в Исландия. За да получите пълна пенсия, трябва да сте живели там поне 40 години. Ако пенсионните права, получени от Пенсионните фондове, са малки, правото на пенсия за старост и други надбавки се гарантира от Общата осигурителна институция. Първата пенсия може да се получи на 67 години. Разбира се, има възможност за ускоряване (между 62 и 70 години), но това е свързано с намаляване на изплащания размер.

Източник: European Commission

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ще ви помогнат да получите сигурна работа бързо!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657, +359 87 900 2559 или +359 876 543 150