Пенсия от чужбина / Германия

2021
февруари 17
Пенсия

В последните години все повече българи работят в чужбина. Българските работници са равнопоставени на всички други от Европейския съюз (ЕС), когато става дума до достъпа до осигурителната система на друга държава. Как се получава пенсия от чужбина / Европейски съюз / Германия?

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Предлагаме ви информация за това как може да се възползвате от правото си на пенсия, ако сте работили в държава от Европейския съюз.

Къде се кандидатства

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно.

Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.

В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган / институция, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.

!!! Потърсете информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се пенсионирате, тъй като процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да отнеме време.

Разлика в пенсионната възраст

Също така има разлика в пенсионната възраст в различните страни от ЕС. Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.

Можете да получите съвет от съответните институции в страната, в която живеете, и/или в страните, в които сте работили.

Периоди на допустимост

В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия.

В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия ( принцип на сумиране на осигурителните периоди).

Периоди на осигуряване под една година

Ако сте били осигуряван по-малко от година в една страна, може да важи специално правило, тъй като някои страни от ЕС не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците, през които сте били осигуряван или сте живели в страната, в която сте работили за кратко, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви в страните, в които сте работили по-дълго.

Повече информация относно признаването на трудов стаж, придобит в чужбина можете да намерите в статията ни по темата в секция БЛОГ.

ГЕРМАНИЯ

Законовата пенсионна осигуровка е част от немската социално-осигурителна система и трябва да подсигури финансово професионално заетите лица след приключването на трудовата им дейност. Придобитият в други държави осигурителен стаж се взима под внимание при заявяване на правото на пенсия.

Социално-осигурителната система се финансира от вноските и данъците на работниците и някои групи  самоосигуряващи се лица. Тя предоставя свързани с дохода пенсии, зависещи от вноските и периода на осигуряване. Пенсиите за старост в Германия се явяват обезщетение за натрупания дългогодишен трудов стаж на лицата. За да се придобие право на немска пенсия за старост е необходимо най-общо да са изпълнени две условия – лицето да е навършило определена възраст и да има изискуемите осигурителни периоди.

  • Пенсионна възраст – 67 години (стандартна пенсионна възраст). Със закон за актуализиране на стандартната пенсионна възраст към демографските промени (Pension Insurance Retirement Ages Act – RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz) от 20 април 2007 (BGBl. I p. 554), пенсионната възраст се повишава до 67 години между 2012 и 2029 г, като започва с родените през 1947 г.
  • Минимален период в осигуряване
    В Германия е необходимо да сте работили поне 5 години, за да имате право на пенсия.
    Ако обаче сте работили 4 години в Германия и останалото време от трудовия Ви стаж в България, при обикновени обстоятелства няма да имате право на пенсия в Германия, тъй като сте работил там само 4 години.
    Германският пенсионен орган обаче е длъжен да отчете годините, през които сте работил в България. Той признава правото Ви на пенсия и Ви изплаща такава за 4-те години, през които сте работил в Германия.

Условия за получаване на пълна пенсия 

Не се ползва концепцията за „пълна пенсия“

Минимална пенсия 

Няма

Максимална пенсия

Няма таван на пенсията

Формуляри за кандидатстване

По принцип пенсия ще получавате само ако предварително сте кандидатствал за пенсия в съответната институция за пенсионно осигуряване.

Можете да получите формулярите за заявление за пенсия от вашата пенсионноосигурителна компания и на уебсайта на германското пенсионно осигуряване: http://www.deutsche-rentenversicherung.de/ 

За да не пропуснете крайния срок за кандидатстване, трябва да проверите в пенсионното си осигуряване каква е процедурата.

Източник: European Commission

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ще ви помогнат да получите сигурна работа бързо!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150