fbpx

Обезщетения за безработица в Германия

2024
февруари 07
Обезщетения за безработица

Условия, които трябва да бъдат изпълнени

За да имате право на обезщетения за безработица в Германия, трябва да отговаряте на следните изисквания:

 1. Трябва да сте безработен, но в същото време да можете да работите по различни причини (включително по-специално здравословни) най-малко 15 часа седмично по професия, подлежаща на задължително осигуряване.
 2. Трябва да сте регистриран като безработен. Можете да направите това, между другото: онлайн чрез https://www.arbeitsagentur.de/
 3. Трябва активно да търсите работа.
 4. Били сте задължително или доброволно осигурени най-малко 12 месеца през 30-те месеца, преди да се регистрирате като безработен и да загубите работата си.
  1. За да се изчисли постигнатият осигурителен стаж, се сумират периодите на всички задължително осигурени трудови стажове за период от 30 месеца.
  1. Други осигурителни периоди, взети предвид при изчисляване на квалифициращия период:
   1. Вие сте били доброволно осигурени за безработица, например, когато сте били самостоятелно заето лице.
   1. Отгледахте дете (до 3 години).
   1. Получихте обезщетение за болест.
   1. Завършили сте доброволна военна служба, федерална доброволческа служба или младежка доброволческа служба.

Съкратен квалификационен период при срочна работа

Ако често сте били наемани за определен период (напр. от агенции за временна заетост), при определени условия има по-кратък квалифициращ период за получаване на обезщетения за безработица. В този случай е достатъчно да сте имали 6 месеца задължителни осигурителни периоди в рамките на 30 месеца, преди да се регистрирате като безработен.

Важно е обаче, че повечето работни места за период от 30 месеца са ограничени предварително до максимум 14 седмици, а възнаграждението за последните 12 месеца не надвишава определена стойност. Можете да получите подробна информация относно ограниченията на квотите от Германската федерална служба по труда.

Размер на обезщетението за безработица в Германия

Размерът на обезщетението за безработица зависи от много фактори. С прости думи обаче може да се каже, че базата за изчисляване на обезщетенията за безработица са брутните доходи (заплата) от последните 12 месеца. Взема се предвид само тази част от заплатата, която подлежи на осигурителни вноски за безработица (т.е. без мини-работа, „Mini-job“) и която е била уредена към момента на прекратяване на трудовото правоотношение. 

От това се приспадат данък общ доход, помощ за солидарност и еднократна социалноосигурителна сума от 20 процента. В резултат на горното изчисление получавате дневната си нетна заплата. 

60 % от вашата заплата е сумата, която получавате като обезщетения за безработица на ден. Тази сума се увеличава до 67 %, ако Вие или Вашият съпруг/партньор имате поне едно дете (както е определено в Закона за данък върху доходите).

Конкретен пример

Ако сте загубили работата си в Германия и имате право на обезщетение за безработица Arbeitslosengeld, размерът на това обезщетение се изчислява въз основа на предишната Ви заплата.

Ако приемем, че сте спечелили 3000 евро бруто:

– Без деца: ще получите приблизително 60% от предишната си нетна заплата. 

– С деца: ще получавате приблизително 67% от предишната си нетна заплата.

За да изчислите точно размера на вашето обезщетение, първо трябва да определите нетната си заплата (след плащане на данъци и социални осигуровки). Това обаче не е толкова просто, тъй като нетната сума зависи от много фактори, като семейно положение, данъчна класа, регион, в който живеете и други.

Например, ако нетната ви сума е 2000 евро (това е само примерно число):

– Без деца ще получите около 60% от 2000 евро, което е 1200 евро.
– С деца ще получите около 67% от €2000, което е €1340.

За да получите точни числа, струва си да използвате онлайн калкулатора за заплати или да се консултирате директно с Agentur für Arbeit . 

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ще ви помогнат да получите сигурна работа бързо!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657, +359 87 900 2559 или +359 876 543 150