Минимална работна заплата в Германия

2020
ноември 19
Минимална работна заплата

Законова минимална работна заплата и минимална работна заплата в отраслите

Минимална заплата в Германия 2021/2022: какво ще се промени?

Постепенно увеличение до 10,45 Евро

В края на юни 2020 г. комисията за минимална работна заплата в Германия прие препоръката да увеличи законоустановената минимална работна заплата за годините 2021 и 2022. Минималната заплата трябва да се увеличи на четири стъпки от 9,35 Евро до 10,45 Евро до 2022 г.

Настоящата нормативна минимална заплата през 2020 г. е 9,35 Евро.

На 30 юни 2020 г. Комисията за минимална заплата в Германия публикува препоръка за увеличаване на законоустановената минимална работна заплата през 2021 и 2022 г. Минималната заплата трябва да се повиши на четири етапа. Ако федералното правителство следва тази препоръка на комисията за минимална работна заплата, законоустановената минимална работна заплата през годините 2021 и 2022 ще има следното ново ниво:

 • 1.01.2021 – 30.06.2021: минимална заплата 9,50 Евро
 • 1 юли 2021 г. – 31 декември 2021 г.: минимална заплата 9,60 Евро
 • 1.01.2022 – 30.06.2022: минимална заплата 9,82 Евро
 • 1 юли 2022 г. – 31 декември 2022 г.: минимална заплата 10,45 Евро.

От 2020 г. до края на 2022 г. минималната работна заплата ще се повиши с общо 11,8 процента.

Законовата минимална заплата все още НЕ се прилага за:

 • Млади хора под 18-годишна възраст, които не са завършили професионално обучение.
 • Чираците / стажантите – независимо от тяхната възраст – като част от Професионално обучение (Забележка: В хода на реформата на Закона за професионалното обучение често се говори за въвеждането на „минимална заплата за стажантите“. Все правилният термин за тази минимална работна заплата за стажантите е „минимална надбавка за обучение“ и не трябва да се бърка със законоустановената минимална работна заплата.).
 • Дългосрочно безработни през първите шест месеца от тях
 • Заетост след прекратяване на безработицата.
 • Стажанти, ако стажът е задължителен като част от училищно или университетско образование.
 • Стажанти, ако стажът е доброволен до продължителност от три месеца за ориентация за професионално обучение или служи за започване на обучение.
 • Млади хора, които участват в уводна квалификация като подготовка професионално обучение или друг курс за професионално обучение, подготовка съгласно Закона за професионалното обучение.
 • Доброволци

В допълнение, когато беше въведен Законът за минималната работна заплата, имаше преходен период за колективни трудови договори, които предвиждат заплати под законоустановената минимална работна заплата. Този срок отдавна е изтекъл. Следователно през 2020 г. (освен гореспоменатите групи хора) няма индустрия, която да може да плаща по-малко от законоустановената минимална заплата

Няколко отраслови минимални работни заплати също растат. Преглед на настоящите минимални работни заплати на занаятите / в индустрията правим в следващата ни статия.

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в чужбина?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ви помагат да получите сигурна работа бързо!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150