fbpx

Как пътуваме към Западна Европа? – актуални информации – мерки SARS-CoV-2/COVID-19

2020
юни 09
Коронавирус - пътуване в Европа

С настъпването на лятото мерките срещу разпространение на корона вирус в Европа се разхлабват и  желанието ни за пътуване расте. Затова събрахме информация за възможностите за пътуване към Западна Европа от България:

Режимът за транзитно преминаване и влизане в Румъния е отворен. Транзитно преминаване през Румъния се разрешава и в двете посоки. При т.н. наречения „обратен транзит“, т.е. от България през Румъния към държави от Западна Европа, е възможно при влизане в Румъния граничните служби да поискат разяснения, включително и документи относно целта на пътуването, които да удостоверяват, че въпросното лице ще бъде допуснато в държавата, до която пътува, а ако граничните служби преценят, че представената информация не е убедителна/достоверна, е възможно да не допуснат съответното лице да влезе на територията на Румъния. Международен железопътен и шосеен/автобусен пътнически транспорт е разрешен от 1 юни 2020 г. 

Българските граждани могат да преминават транзит през Унгария при спазване на следните изисквания:

Като предпоставки за влизане в Унгария за транзитно преминаване пътниците следва:
а) да преминат медицински преглед (измерване на телесна температура) при влизане, като резултатът следва да няма симптоми на COVID-19;
б) да отговарят на условията за влизане, регламентирани в Кодекса на шенгенските граници;
в) трябва документално да докажат, че имат право да влязат в страната на местоназначение (следва да представят на контролните унгарски гранични власти разрешение за пребиваване или разрешение за работа в трета европейска държава или документи удостоверяващи правото/основанията за влизане в държавата на крайна дестинация).

С цел транзит от Западна Европа е възможно да се влиза в Унгария на граничните пунктове Hegyeshalom (откъм Австрия), Rajka (откъм Словакия) и Tornyiszentmiklós (откъм Словения) ежедневно от 20.00 ч. до 12.00 ч. на следващия ден. Изходът от Унгария за българските граждани е възможен само на пътния граничен пункт Nagylak към Румъния.

За целите на транзит към Западна Европа е възможно влизането:
– от територията на Румъния на пътния граничен пункт Nagylak всеки ден от 06.00 ч. до 24.00 ч.;
– от територията на Сърбия на магистралния пътен граничен пункт Röszke всеки ден от 10.00 ч. до 22.00 ч.;
– от територията на Унгария на пътен граничен пункт Záhony всеки ден от 10.00 ч. до 22.00 ч..

По време на транзита пътниците:
а) са задължени да напуснат територията на Унгария в най-кратки срокове, следвайки маршрута, определен за тази цел;
б) са задължени да спират на територията на Унгария само, ако е необходимо за пътниците, на определените за транзит бензиностанции и места за почивка;
в) нарушаването на правилата за преминаване на граница, пребиваване, транспорт, здравна защита, маршрути и възможностите за спиране се считат за незначително нарушение и може да бъде наложена глоба.

Влизащите в Унгария български граждани не подлежат на карантина.

От 4 юни 2020 г., Австрия отвори своите граници към всички съседни страни с изключение на Италия. Всички въведени в резултат на пандемията от коронавирус гранични и здравни проверки по отношение на Германия, Лихтенщайн, Швейцария, Словакия, Словения, Чешката република и Унгария се преустановяват. Това означава, че при влизане в Австрия от съседните страни не са необходими нито представяне на тест за наличие на COVID 19, нито пътниците от тези държави ще подлежат на задължителна карантина в страната.
Границата с Италия ще остане затворена, докато ситуацията в страната не се подобри значително и отделни региони като Южен Тирол покажат добри статистически данни за заболелите от COVID 19.

Премахнати са всички ограничения за влизане и пребиваване на чуждестранни граждани на територията на Сърбия. Всички гранично-пропускателни контролни пунктове са отворени. Нормално функционира въздушния, речния, железопътния и сухопътен транспорт. На гранично-пропускателните пунктове не е необходимо да бъде представян негативен тест за вируса SARS-CoV-2, а също така е отменена мярката за поставяне под карантина. На всички граждани, които влизат в Сърбия, по време на паспортния контрол ще бъде връчвано здравно предупреждение на сръбски и английски език за мерките, към които трябва да се придържат с цел предотвратяване на появяването, разпространяването и борбата със заразната болест Ковид-19. 

Сърбия не признава български документи за самоличност с изтекъл срок, предвид което българските граждани, които планират да пътуват за Сърбия, е необходимо да притежават валидни лични документи.

Граничният режим на Република Хърватия е отворен за транзитно преминаване. За транзитно преминаване на автобуси е в сила изискване за писмено уведомление на хърватската страна за датите на преминаване, регистрационния номер на МПС-та с приложен списък на пътниците. Няма специфични изисквания към пътуващите, а за престой, влизащите в страната следва да докажат целта на пътуването – туризъм, бизнес или гостуване при близки. Летищата са отворени за пътуване при гореспоманатите условия. Допускат се да пътуват сезонни работници и други категории пътници. Следва да бъде представен документ, доказващ причината за пребиваване в страната – договор, писмо от работодател или друг вид документ. В Република Хърватия не важи режим на карантина.

От 8 юни 2020г. граждани на 17 страни от ЕС и извън ЕС могат да влизат в Словения без ограничения.

Определени също граничните пунктове за международен трафик. Те са както следва:

Между Република Словения и Република Австрия

1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn)
4. Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn) – за железопътната връзка на словено-австрийската раница.

Пресичането на държавната граница извън горните пунктове е разрешено само за граждани на Република Словения и Република Австрия.

Между Република Словения и Унгария

1. Long Village – Redics
2. Pince (магистрала) – Torniyszentmiklos (Országút).

Пресичането на държавната граница извън горните пунктове е разрешено само за граждани на Република Словения и Унгария.

Източници: https://www.mfa.bg/

Полезна ли беше информацията?

Споделете нашата статия!

Безработни ли сте или недоволни от текущата си работа?

Silverhand помага!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:
+359 877 600 657, +359 876 543 150  или +359 879 002 559

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu