fbpx

Как да прекратите трудовите си отношения с немски работодател – Kündigung

2019
март 21

Като агенция за подбор на персонал, винаги сме насреща и с удоволствие ще съдействаме на всеки кандидат за работа да намери най-подходящата позиция за него при коректен работодател.

Ежедневно общуваме с десетки хора, търсещи работа в Германия и получаваме най-различни въпроси по темата. Често се случва даден кандидат за работа, който е одобрен по желаната от него работна позиция в Германия, да бъде все още в трудово правоотношение с немски работодател, т.е. да има работа в момента. И тогава следва въпросът, как да напусне работа – да прекрати трудовото си правоотношение, за да започне работа при новия работодател.

В тази статия ще предоставим информация как коректно и законосъобразно да приключите трудовите взаимоотношения с настоящия си немски работодател, ако той е фирма, отдаваща персонал под наем, т. нар. Zeitarbeitsfirma, и спокойно да започнете работа на новото място.

 

На първо място е важно да кажем, че прекратяването на трудовото правоотношение става винаги в писмен вид и в определен формат, който съдържа следната информация:

  • дата на подаване на документа и данните за контакт на подателя (служителя, който сте Вие)
  • адресат (името на фирмата работодател)
  • заглавие – KÜNDIGUNG 
  • ясна информация за лицето, на което се прекратява трудовото правоотношение
  • дата на сключване договора – посочва се точната дата, на която договорът е бил сключен
  • дата, от която трудовото правоотношение да бъде прекратено (считано от).

 

Не забравяйте да завършите документа с учтивa формa и собственоръчен подпис. 

В противен случай той е INVALIDANT- невалиден! 

 

Своевременното (съгласно сроковете за предизвестие) и законно подаване на молба-заявление за напускане е необходимо условие за ефективното прекратяване на трудовото правоотношение.

 

Нека разгледаме кратките срокове за предизвестие, които са в сила според германския

iGZ-DGB-Tarifvertrag (bg: Споразумение за колективни споразумения на Германския съюз на агенциите за временна заетост и Федерацията на германските синдикати) за служители, наети от т.нар. Zeitarbeitsfirmen:

 

а) 2-дневен срок на предизвестие се прилага за първите 4 седмици от заетостта;

б) от петата седмица на заетост до края на 2. месец се прилага едноседмично предизвестие;

в) в периода от 3 до 6 месеца трудов стаж е валиден 2-седмичен срок за предизвестие;

г) От седмия месец договорът може да бъде прекратен в съответствие с предвидените в германското право срокове за предизвестие (§ 622 BGB);  

 

С представяне на молбата-заявление за напускане, бихте могли да приложите още два документа:

 

* референция за добро сътрудничество с работодателя;

** искане за издаване на трудов сертификат и връщане на всички документи, свързани с образованието, заетостта и т.н., въпреки че по принцип това е отговорност на работодателя.  

 

По-долу ще намерите образец на немски език за прекратяване на трудовото правоотношение, специално подготвен за вас: немски образец – изтегляне 

 

Ако пък след приключване на трудовите отношения с немския работодател, се интересувате от нова работа в Германия, разгледайте нашите актуални предложения за работа ТУК.