2019
февруари 21
SILVERHAND
SILVERHAND

Като граждани на държава член на Европейския съюз българите, които работят или са работили в Германия, имат право да ползват някои социални привилегии.

Една от тях е възможността да получават детски надбавки – парични помощи за деца (Kindergeld) от семейната осигурителна каса (Familienkasse) в Германия.

 

При какви условия се получава помощта за отглеждане на дете?

След като работите легално в Германия минимум шест месеца и плащате данъци там, имате право да подадете заявление за получаване на помощта.
Размерът на доходите на родителите не е от значние. Дори и децата, които все още живеят в родната си страна, се вземат предвид при получаване на детски надбавки.

 

Съществуват два варианта:

Вариант 1: Ако работите в Германия и вече имате повече от 6 месеца трудов стаж, имате право да подадате заявление и да получавате детски надбавки.

Вариант 2: Голяма част от работещите в Германия българи имат сезонна или краткосрочна заетост и след това се връщат отново в България. За да получат помощта за времето, през което са работили в Германия, е необходимо да подадат документите си не по-късно от шест месеца след като са прекратили трудовото си правоотношение с немския работодателя, като могат да кандидатстват за получаване на детски надбавки само за предходните шест месеца, независимо колко време преди това са работили в страната.

Например: Българин, работил в Германия от февруари 2018 до декември 2018, има право да получи детски надбавки, тъй като има отработени повече от 6 месеца. Ако подаде заявлението си до юни 2019 включително, ще получи сума за всяко от децата си за последните шест месеца, т.е. юли-декември 2018 включително. В случай че подаде заявлението си през юли 2019, тогава няма да получи нищо, защото заявлението няма да бъде разгледано поради пропуснатия срок.

Можете да разгледате и попълните заявленията: молба-декларация, приложение дете, приложение чужбина 1, приложение чужбина 2

 

Какъв е размерът на помощта?

В края на 2017 година бяха направени промени в законодателството и размерът на сумата, която се получава в момента, считано от 01.01.2018 за всяко дете е:

 • за първо и второ дете – по 194 евро за всяко дете
 • при трето дете – 200 евро за всяко дете
 • за всяко следващо дете – 225 евро 

 

Кой може да получава помощта и докога?

 • родител, осиновител или съпруг/а, който осигурява дом за доведено или заварено дете,
 • баба или дядо, който осигурява дом за внуците си
 • приемен родител

Сумата се получава ежемесечно от единия от двамата родители.

 

Тъй като темата се обсъжда постоянно от законодателството, миналата година беше взето още едно решение, с което от месец юли 2019 размерът на детските надбавки ще се увеличи още веднъж с 10 евро и сумите, които немската държава ще отпуска са:

 • за 1 и 2 деца – по 204 евро за всяко дете
 • за 3 деца – 210 евро за всяко дете
 • за всяко следващо дете по 235 евро

 

Правото за получаване на детските надбавки зависи не само от възрастта на детето, а и от други допълнителни условия.

Получаването на детските надбавки обикновено е за всички деца под 18-годишна възраст.

Ако детето е по-голямо от 18 години, получаването на надбавки може да продължи при определени условия най-късно до навършване на 25-годишна възраст:

 • при продължаване на образованието до 25-годишна възраст;
 • при липса на трудова заетост и когато детето не е регистрирано като активно търсещо  заетост в Германия или в друга държава от ЕС до 21-годишна възраст;
 • когато детето не е в състояние да се справя самостоятелно, заради настъпило преди 25-годишна възраст физическо, умствено или психическо увреждане;

Въпреки това при дете с увреждания, няма възрастова граница за получаване на детски надбавки.

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Запознайте се първи с най-актуалните ни предложения за работа

Научете повече за живота и работата в чужбина