fbpx

Как да получавате детски надбавки (Kindergeld) в Германия – нови разпоредби!

2019
февруари 21

Като граждани на държава член на Европейския съюз българите, които работят или са работили в Германия, имат право да ползват някои социални привилегии.

Една от тях е възможността да получават детски надбавки – парични помощи за деца (Kindergeld) от семейната осигурителна каса (Familienkasse) в Германия.

300 Евро семеен бонус

След пандемията от корона вирус федералното правителство стартира пакет за икономическо стимулиране на стойност 130 милиарда Евро. Това включва и семеен бонус от 300 Евро за всяко дете, което е имало или ще има право на детско обезщетение за поне един месец през 2020 г. Това означава, че детският бонус се изплаща и за деца на пълнолетна възраст, при условие че те са имали право на детски надбавки за поне един месец през 2020 г. Семейният бонус се изплаща на 2 вноски заедно с детските надбавки от семейните обезщетения. Първата вноска от 200 Евро се осъществи през септември, а втората вноска от 100 Евро ще бъде изплатена през октомври.

По-високият доход не е причина за изключване

Годишната данъчна декларация показва дали родителите с по-високи доходи също могат да се възползват. Като част от проверката на облагаемите доходи федералната данъчната служба проверява дали детските надбавки – заедно със семейния бонус – или годишната необлагаема сума за отглеждане на дете е по-изгодна за родителите. Както обясни социалният министър, родителите с едно дете все още трябва да могат да се възползват от семейния бонус до облагаем доход от 90 000 Евро годишно.

При какви условия се получава помощта за отглеждане на дете?

След като работите легално в Германия минимум шест месеца и плащате данъци там, имате право да подадете заявление за получаване на помощта.
Размерът на доходите на родителите не е от значние. Дори и децата, които все още живеят в родната си страна, се вземат предвид при получаване на детски надбавки.

 

Съществуват два варианта:

Вариант 1: Ако работите в Германия и вече имате повече от 6 месеца трудов стаж, имате право да подадате заявление и да получавате детски надбавки.

Вариант 2: Голяма част от работещите в Германия българи имат сезонна или краткосрочна заетост и след това се връщат отново в България. За да получат помощта за времето, през което са работили в Германия, е необходимо да подадат документите си не по-късно от шест месеца след като са прекратили трудовото си правоотношение с немския работодателя, като могат да кандидатстват за получаване на детски надбавки само за предходните шест месеца, независимо колко време преди това са работили в страната.

Например: Българин, работил в Германия от февруари 2018 до декември 2018, има право да получи детски надбавки, тъй като има отработени повече от 6 месеца. Ако подаде заявлението си до юни 2019 включително, ще получи сума за всяко от децата си за последните шест месеца, т.е. юли-декември 2018 включително. В случай че подаде заявлението си през юли 2019, тогава няма да получи нищо, защото заявлението няма да бъде разгледано поради пропуснатия срок.

Можете да разгледате и попълните заявленията: молба-декларация, приложение дете, приложение чужбина 1, приложение чужбина 2

 

Какъв е размерът на помощта?

 

През настоящата 2020 година правителството на Германия направи промени в законодателството и размерът на сумата, която се получава в момента, считано от 01.01.2021 за всяко дете е:

  • за първо и второ дете – по 219 Евро за всяко дете
  • при трето дете – по 225 Евро за всяко дете
  • за всяко следващо дете – 250 Евро 

 

Кой може да получава помощта и докога?

  • родител, осиновител или съпруг/а, който осигурява дом за доведено или заварено дете,
  • баба или дядо, който осигурява дом за внуците си
  • приемен родител

Сумата се получава ежемесечно от единия от двамата родители.

 

Правото за получаване на детските надбавки зависи не само от възрастта на детето, а и от други допълнителни условия.

Получаването на детските надбавки обикновено е за всички деца под 18-годишна възраст.

Ако детето е по-голямо от 18 години, получаването на надбавки може да продължи при определени условия най-късно до навършване на 25-годишна възраст:

  • при продължаване на образованието до 25-годишна възраст;
  • при липса на трудова заетост и когато детето не е регистрирано като активно търсещо  заетост в Германия или в друга държава от ЕС до 21-годишна възраст;
  • когато детето не е в състояние да се справя самостоятелно, заради настъпило преди 25-годишна възраст физическо, умствено или психическо увреждане;

Въпреки това при дете с увреждания, няма възрастова граница за получаване на детски надбавки.

 

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в Германия?

Специалистите за подбор на персонал в Silverhand ще ви помогнат.

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150