Skip to main content

Детски надбавки (Kindergeld) в Германия – новo!

Pozostałe

Как да получвате детски надбавки (Kindergeld) в Германия? Имате ли право на това? Какви са новите разпоредби?


Като граждани на държава член на Европейския съюз българите, които работят или са работили в Германия, имат право да ползват някои социални привилегии.

Една от тях е възможността да получават детски надбавки – парични помощи за деца (Kindergeld) от семейната осигурителна каса (Familienkasse) в Германия.

При какви условия се получава помощта за отглеждане на дете?

След като работите легално в Германия минимум шест месеца и плащате данъци там, имате право да подадете заявление за получаване на помощта.
Размерът на доходите на родителите не е от значение. Дори и децата, които все още живеят в родната си страна, се вземат предвид при получаване на детски надбавки.

Съществуват два варианта:

Вариант 1: Ако работите в Германия и вече имате повече от 6 месеца трудов стаж, имате право да подадате заявление и да получавате детски надбавки.

Вариант 2: Голяма част от работещите в Германия българи имат сезонна или краткосрочна заетост и след това се връщат отново в България. За да получат помощта за времето, през което са работили в Германия, е необходимо да подадат документите си не по-късно от шест месеца след като са прекратили трудовото си правоотношение с немския работодателя, като могат да кандидатстват за получаване на детски надбавки само за предходните шест месеца, независимо колко време преди това са работили в страната.

Например: Българин, работил в Германия от февруари 2018 до декември 2018, има право да получи детски надбавки, тъй като има отработени повече от 6 месеца. Ако подаде заявлението си до юни 2019 включително, ще получи сума за всяко от децата си за последните шест месеца, т.е. юли-декември 2018 включително. В случай че подаде заявлението си през юли 2019, тогава няма да получи нищо, защото заявлението няма да бъде разгледано поради пропуснатия срок.

Можете да разгледате и попълните заявленията: молба-декларация, приложение дете, приложение чужбина 1, приложение чужбина 2

Какъв е размерът на детските надбавки?

Правителството на Германия направи промени в законодателството и размерът на сумата, която се получава в момента, считано от 01.01.2023 за всяко дете е 250 Евро на месец през настоящата 2023 година. Вероятно ще остане така през 2024 г.
По-рано тази сума беше: за първо и второ дете – по 219 Евро за всяко дете, при трето дете – по 225 Евро за всяко дете, за всяко следващо дете – 250 Евро.

Вече няма различни размери в зависимост от броя на децата, за които се изплащат детски надбавки. Хората, които вече са получавали или са кандидатствали за детски надбавки, не е необходимо да подават ново заявление.

Кой може да получава детски надбавки и докога?

  • родител, осиновител или съпруг/а, който осигурява дом за доведено или заварено дете,
  • баба или дядо, който осигурява дом за внуците си
  • приемен родител

Сумата се получава ежемесечно от единия от двамата родители.

Правото за получаване на детските надбавки зависи не само от възрастта на детето, а и от други допълнителни условия.

Получаването на детските надбавки обикновено е за всички деца под 18-годишна възраст.

Ако детето е по-голямо от 18 години, получаването на детски надбавки може да продължи при определени условия най-късно до навършване на 25-годишна възраст:

  • при продължаване на образованието до 25-годишна възраст;
  • при липса на трудова заетост и когато детето не е регистрирано като активно търсещо  заетост в Германия или в друга държава от ЕС до 21-годишна възраст;
  • когато детето не е в състояние да се справя самостоятелно, заради настъпило преди 25-годишна възраст физическо, умствено или психическо увреждане;

Въпреки това при дете с увреждания, няма възрастова граница за получаване на детски надбавки.

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в Германия?

Специалистите за подбор на персонал в Silverhand ще ви помогнат.

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150