Skip to main content

Данъчни класове в Германия

Uncategorized

Кое е първото нещо, за което се сещате, когато мислите за данъци в Германия? Обикновено отговорът е немските данъчни класове. От тях зависи каква сума от възнаграждението Ви ще бъде изплатено в банковата Ви сметка или колко данъци ще Ви удържат Немските данъчни служби.

 

Има 6 данъчни класа в Германия, т. нар. Steuerklasse. Към кой от тях ще бъдете причислени, зависи от семейното Ви положение.

Нека разгледаме всеки един от тях:

 

Първи данъчен клас

Първият данъчен клас включва неомъжени, разведени и разделени хора, овдовели или хора, на които съпругът/съпругата живее в държава извън границите на ЕС. При първия данъчен клас допустимата месечната необлагаема сума е максимум 945 €.

 

Втори данъчен клас

Вторият данъчен клас засяга самотни родители с поне едно дете, за което получават семейни помощи или детски надбавки. Максималната допустима необлагаема сума е до 1077 € на месец.

 

Трети данъчен клас

Към третия данъчен клас се причисляват семейни хора – женени/омъжени, които имат безработен съпруг/а. Месечната необлагаема сума в този случай е до 1788 €.

 

Четвърти данъчен клас

Четвъртият данъчен клас включва двама работещи съпрузи, които живеят заедно. Максималната месечна необлагаема сума е до 945 €.

 

Пети данъчен клас

Петият данъчен клас е за семейство, в което единият от двамата съпрузи показва по-висок доход, а другият – по-нисък. Максималната месечна необлагаема сума е 105 € за всеки от двамата.

 

Шести данъчен клас

Шестият данъчен клас обхваща неженени/неомъжени или пък семейни хора в трудово правоотношение, в случаите, когато им е невъзможно да подадат данъчна карта / декларация или удостоверение от данъчната служба за настоящата година. Хората в тази данъчна категория не могат да докажат необлагаеми доходи.

 

Бракът е по-добрият вариант

Както се вижда, в повечето случаи семейното или социалното положение е определящо за доходите ни. Немската данъчна система е по-либерална към семейните отколкото към несемейните хора. Така че след представяне на съответните факти и попълване на необходимите документи в немската данъчна служба, семейните хора могат да избират между следните комбинации на данъчни класове: 3-5 или 4-4. 

Ако имате сключен граждански брак, не пропускайте преди да заминаванете за Германия да си извадите многоезичен акт за сключен граждански брак от съответната община, в която той е сключен. Единственият документ, който трябва да представите за издаването му е документ за самоличност.

Многоезичните извлечения на актовете за гражданско състояние не трябва да се превеждат, легализират и върху тях не е необходимо да се поставя апостил. В този си вид те важат в страните, които са подписали / ратифицирали Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. Образците, издавани от България са на български, английски и френски, но въпреки това се приемат директно от немската администрация и не е необходимо да се превеждат на немски. Попълнената информация трябва да бъде на латиница, като се спазват официалните правила за транслитерация от кирилица на латиница.

Образец на Многоезично извлечение от акт за сключен граждански брак. 

 

Steuerklasse не е само заради данъка

Трябва да отбележим, че данъчните класове в Германия определят не само размера на нетното месечно възнаграждение, а и размера на помощите, които можете да получавате – обезщетение за безработица, издръжка, болнични или помощ за отглеждане на дете – детски надбавки (Kindergeld).

По време на интервютата, които провеждаме с кандидатие, често ни питат колко пари ще получават чисто. За съжаление нетното възнаграждение зависи от данъчния клас, и въпреки че тези, които заминават на работа в Германия най-често са причислени към данъчен клас 1, има изключения, на които ние не можем да повлияем. Такава ситуация например е извършване на изплащане на първото възнаграждение съгласно данъчен клас 6, който е най-непредпочитан. Това засяга хора, които вече са работили в Германия, но не са представили на настоящия си работодател 11-цифрения идентификационен номер, който им е определен от Централната федерална данъчна служба в Германия.

 

Как да изчислим?

Използвайте нашия бруто-нето калкулатор, който е полезен инструмент, и чрез него да се ориентирате за размера на нетното възнаграджение преди да заминете за Германия.

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в Германия?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ви помагат да получите сигурна работа бързо в Будесрепубликата!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150