fbpx

Възстановяване на данъци и детски надбавки от Германия

2020
август 21
Възстановяване на данъци и детски надбавки

Възможно ли е изобщо възстановяване на данъци в Германия? Данъчното облагане на доходите на физическите лица в Германия е прогресивно. С други думи, колкото по-висок е дохода, толкова по-висока е ставката на данъка, който се дължи. Германската данъчна ставка за физически лица варира от 14%-45%.

ДоходДанък
до 9 000€0
9 001 – 54 949 €14%
54 950 – 260 532 € 42%
260 533 € и повече45%

Всички служители и самонаети лица са длъжни да плащат своите данъци.

Физическо лице, което отговаря на критериите за „постоянно пребиваващи“ в Германия, плаща данък, изчислен върху доходите си както в Германия така и от чужбина.

Чужд гражданин, който е нает на работа в Германия, плаща данъци само върху доходите си, получени в Германия.

Работодателят е длъжен да начислява данък върху доходите и удръжките за социално осигуряване на база месечни доходи, получени като работна заплата. Ако сте свързани с религиозна общност, трябва също да платите и църковния данък (8-9%), който тя таксува. Данъчните декларации се подават до края на месец юли на следващата година, а средната сума за възстановяване е 2125 Евро!

Подлежите на данъчно възстановяване ако:

  • Ако сте работили в германия за по-малко от една календарна година – например, ако сте работили като сезонен работник, или пък сте имали пауза между няколко трудови договора, или ако сте започнали работa през март, а сте напуснали през ноември същата година.
  • Ако сте работили за повече от един работодател в рамките на една година.
  • Ако сте работили за повече от един работодател по едно и също време
  • Ако пътувате до работното си място

Самонаетите лица (Selbstständige Arbeit) са длъжни да подадат декларация до края на месец май. Ако редовно плащате авансово данъци или имате годишен доход (не оборот) повече от € 17.500, можете да подадете данъчната декларация. За целта са необходими всички издадени или приети от вас фактури.

Какви данъци могат да бъдат възстановени?

Възстановяват се както данък общ доход, така и детски надбавки, ако имате деца на възраст до 18 години (или на 26, но в случай, че все още учат).

Какво е Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung /LBS/ е годишно обобщение на приходите и платените данъци на работниците и служителите, издадено от работодателя.  Ако работодателят е изпратил необходимите данни на данъчната служба по електронен път, то оригиналът на LBS не е необходимо да бъде приложен към данъчната декларация. Lohnsteuerbescheinigung се издава от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година. Всички работодатели са длъжни да издадат този документ до края на месец февруари на следващата календарна година (например, за данъчна година 2018, трябва да бъде издаден до края на февруари 2019)

Какво трябва да направя, ако не притежавам Lohnsteuerbescheinigung LBS?

  • Трябва да се свържете с Вашия работодател, той е длъжен да ви издаде дубликат
  • Dendax може да получи документите от работодателя, но услугата се заплаща допълнително

Възможно ли е да си възстановя Sozial- и Rentenversicherung (здравни и социални осигуровки)?

Не. За съжаление не е възможно да бъдат възстановени (за граждани на ЕС)

Детски надбавки

Всяка година Германия изплаща милиарди Евро като обезщетения за деца. Ако имате деца, вие най-вероятно отговаряте на условията!

Колко години назад мога да кандидатствам за възстановяване на данъци?

Можете да кандидатствате за данъчно възстановяване от Германия 4 години назад от момента на подаване на данъчната декларация (в някои случаи и до седем години).

Кoлко време отнема процеса по възстановяване на данъци?

Процедурата отнема около 6 месеца, но все пак това зависи и от немските данъчни служби.

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Мислили ли сте да кандидатствате за работа в Германия?

Специалистите за подбор на персонал на Silverhand ви помагат да получите сигурна работа бързо в Будесрепубликата!

Работете чрез Silverhand в чужбина!

Вижте актуалните оферти, предлагани на нашия уеб сайт: www.silverhand.bg

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Можете да следите и актуалните ни инфорации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150