Бруто – нето калкулатор за работещи в Германия

2020
ноември 03
бруто-нето калкулатор

Търсите ли работа в Германия, разглеждате офертите и се чудите колко можете да получите чисто на ръка, но не можете да го изчислите сами? За целта Ви е необходим бруто – нето калкулатор.

Данъчната система на Германия е доста сложна, затова решихме да помогнем на хора като вас. Подбрали сме специален калкулатор, който ще ви помогне да проверите каква сума в крайна сметка ще отиде в джоба ви.

Въведете вашите брутни приходи в полетата и вижте колко е нето!

КАЛКУЛАТОР

Не знаеш немски? Няма значение. По-долу ще намерите легенда, обясняваща всички имена на полетата в нашия конвертор на брутна в нетна заплата.

Превод на елементи от калкулатора

Ihr Einkommen (Брутен): – брутен доход – коментари: въведете сумата на брутния доход при месечно или годишно сетълмент, в следващите точки трябва да се посочи веднъж избраното сетълмент (месечно или годишно);

Abrechnungszeitraum: – отчетен период (Jahr – година; Monat – месец) – коментари: моля, изберете счетоводния период, посочен по-горе;

Geldwerter Vorteil (monatlicher Wert): Капитал (месечна стойност) berechnen! – изчисли

Abrechnungsjahr: счетоводна година

Steuerfreibetrag (jährl.): – необлагаема сума (годишна стойност);

Steuerklasse: – данъчен клас;

Забележки: данъчният клас е стойността на данъка върху заплатите – който включва надбавката за солидарност и данъка върху членството в Църквата.

В Германия има 6 данъчни класа. За подробностите можете да прочетете в нашата статия за данъчните класове.

Sie sind in der Kirche? – принадлежите ли към църквата? (ja- да; nein – не)

Bundesland: – федерална провинция, в която ще започнете да работите (България е разделена на области, а Германия е разделена по същия начин на федерални провинции)

Sie haben Kinder? – Имате ли деца?

Kinderfreibetrag: – необлагаема сума на дете. Забележки: Информацията за необлагаемата сума за деца се появява на данъчната карта. Той е достъпен и за двамата родители всеки път, но може да бъде прехвърлен на единия родител. Сумата, освободена от данъци за деца, се отразява в намаления данък върху дохода.

Ihr Alter: възраст

Kranken- versicherung: – здравно осигуряване по опции: задължително застраховане (задължително) / частно застраховане / доброволно осигуряване (задължително)

KV-Zusatzbeitrag: – размер на добавката към здравно осигуряване

Renten- versicherung: – пенсионно осигуряване по опции: задължителна застраховка (задължителна) / нестандартна застраховка / премия, платена от работодателя / премия, платена от служителя

Arbeitslosen- versicherung: – застраховка за безработица по опции: задължителна застраховка (задължителна) / незадължителна застраховка / премия за работодател / премия за служител

Berechnen – изчисли

Калкулаторът на нетната заплата е един от най-добрите и най-бързите начини да знаете окончателната си заплата.

Този калкулатор е създаден внимателно, но неговото използване и изчисление не гарантират точността на получения резултат!

Какво взема предвид калкулаторът?

Калкулаторът на заплатите за хора, работещи в Германия, включва, наред с други 6 данъчни класа или въпроси относно принадлежността към църковна общност или раждането на деца. Калкулаторът на заплатите в Германия ще ви покаже нетния доход, постигнат през месеца, както и през цялата година.

В нашия калкулатор всички компоненти на възнаграждението ще бъдат представени подробно, разделени на отделни елементи. Изчисляването на вашата заплата никога не е било толкова лесно!

Нетната брутна ставка може да бъде анализирана за вашите собствени нужди, редактирана и отпечатана по удобен начин чрез изтегляне на представените изчисления. Калкулаторът на заплатите ще бъде полезен и за хора, които просто търсят работа. Брутната заплата често не привлича въображението толкова, колкото крайната сума, която ще получим „на ръка“.

Ако търсите работа, която ще ви позволи да спечелите повече от току-що изчислената сума, проверете нашите предложения за работа.

Изпратете ни своята автобиография на имейл адрес: rabota@silverhand.eu

Представената информация изглежда ли полезна за вас?

Споделете нашата статия с други приятели!

Можете да следите и актуалните ни информации във Facebook: https://www.facebook.com/silverhand.bulgaria/ 

Свържете се с нас на телефон:

+359 877 600 657 или +359 876 543 150