Zwölf Euro

2022
юни 17

12 евро минимална заплата